Klik hier voor brief van de minister Door de minister van volksgezondheid is aangegeven dat zij de TWAZ per 1 januari 2013 in werking wil laten treden. Inmiddels zijn alle RAV-en op het ministerie van VWS geweest om informatie te verstrekken in hoeverre de RAV voldoet aan het door de minister opgestelde programma van eisen om voor een aanwijzing in aanmerking te komen. Met de aanwijzing per regio komen de huidige vergunningen te vervallen. Tot onze vreugde kunnen wij meedelen dat wij bij brief van 2 juli zijn geïnformeerd dat de minister het voornemen heeft om op basis van de verkregen informatie de Coöperatieve vereniging RAV Haaglanden u.a. aan te wijzen als RAV in de regio Haaglanden per datum dat de TWAZ van kracht wordt. Hiermee is de patiënt in onze regio verzekerd van continuïteit van de hoogwaardige ambulancezorg en wordt aan onze organisaties een prima toekomst perspectief geboden. RAV Haaglanden krijgt voorlopige aanwijzing TWAZ; CCU en BMH verpleegkundigen kunnen nu ook bij ons solliciteren. Kijk bij 'Vacatures' voor meer infomatie............