CCU en BMH verpleegkundigen kunnen nu ook bij ons solliciteren. Kijk bij 'Vacatures' voor meer infomatie............ Klachtenformulieren;  Eigen risico Het eigen risico is van toepassing op vrijwel alle zorgverlening binnen de basisverzekering, ook de ambulancezorg valt onder dit risico. Klachten ten aanzien van het verplichte eigen risico in de basisverzekering komen dan ook niet in aanmerking voor behandeling. Meer informatie hierover op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering. Klachten  RAV Haaglanden vindt goede Ambulancezorg erg belangrijk. Toch kan het gebeuren dat onze hulpverlening niet aan uw verwachtingen heeft voldaan. Wij stellen het op prijs als u dit bij ons meldt, zodat gezocht kan worden naar een goede oplossing. Daarnaast helpt u ons de kwaliteit van de dienstverlening in de toekomst te verbeteren.  Behandeling van uw klacht Om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, hebben wij een klachtenregeling. Onze klachtenfunctionaris neemt de door u ingediende klacht in behandeling en houdt u op de hoogte van de voortgang. De klachtenfunctionaris doet een onderzoek en vraagt bij de RAV de relevante informatie op. Vervolgens overlegt hij/zij met u en de medewerkers die betrokken zijn. Uiteindelijk volgt er terugkoppeling naar u. Zorg gerelateerde klacht Heeft u een zorg gerelateerde klacht of heeft u een vraag naar aanleiding van de hulpverlening, dan kunt u zich richten tot onze onafhankelijke klachtenfunctionaris van de GGD. Deze klachtenfunctionaris zal met u contact opnemen en uw klacht ter behandeling uitzetten bij de betrokken dienst van de RAV. U kunt uw melding maken via deze link: http://www.ggdhaaglanden.nl/over/Klacht-indienen.htm Of u kunt een brief sturen naar: Klachtenfunctionaris GGD Haaglanden Postbus 16130 2500 BC  Den Haag Klacht van algemene aard: Heeft u een klacht anders dan gerelateerd aan zorg, vult u dan het onderstaande formulier in. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie. Geschillencommissie Vanaf 1 januari 2017 valt onze RAV onder de wet WKKGZ. Bent u niet tevreden over de uitkomst van de afhandeling van uw klacht, dan kunt u (of iemand namens u) zich wenden tot de Geschillencommissie Ambulancezorg waarbij onze RAV vanaf 1 januari 2017 is aangesloten. Op de website van de geschillencommissie Ambulancezorg vindt u informatie over welke klachten in aanmerking komen voor behandeling door de geschillencommissie en wat de procedures en voorwaarden zijn. Algemene voorwaarden Onze algemene voorwaarden kunt u hier bekijken.