Klik hier voor ondertekende beleidsverklaring Kick off-dag VMS; Afgelopen dinsdag, 25 september, is de kick-off dag patiëntveiligheid gehouden. Als bekend, heeft Ambulancezorg Nederland een bestuurlijke afspraak ondertekend waarin is overeengekomen dat elke RAV in Nederland vóór 2014 een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) ingevoerd heeft.  Zo ook de RAV Haaglanden. Dit betekent, dat er een patiëntenveiligheidssysteem wordt ingevoerd, wat patiënt- en medewerkerveiligheid op een dusdanige manier benadert, dat onnodige schade tijdens de zorgverlening tot een minimum beperkt. Op de kick-off dag zijn onder aanwezigheid van leden van de Raad van Bestuur, management, MMA, docenten, interne auditoren en kwaliteitsmedewerkers van de RAV Haaglanden en leidinggevenden van de MKA Haaglanden, de pijlers van het VMS gepresenteerd. Dhr. Boers van Safety Company, startte de dag met een presentatie wat het invoeren en onderhouden van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) voor leidinggevenden en medewerkers betekent. De cultuur in de organisatie is één van de belangrijkste aspecten om het onderdeel patiëntveiligheid te doen slagen. Zo moet iedere medewerker zich vrij voelen om te melden wat (bijna) fout gaat of kan gaan. Het gaat er niet om WIE een fout maakt, maar hoe richt je de organisatie zo in dat een dergelijke fout niet meer voorkomt. Het is van groot belang is dat de bedrijfscultuur niet top-down is, maar bottom up: de medewerkers zelf zijn degene die veiligheidsrisico’s aangeven en oplossingsgericht gaan denken. De presentatie van het VMS is onderdeel van de regionale scholing welke in oktober start, zodat iedere medewerker  de ins en outs van het VMS kent, en door de scholing op de hoogte is wat dit voor hen betekent. Dat het bestuur van de RAV Haaglanden grote waarde hecht aan veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden en zich hier verantwoordelijk voor voelt, blijkt uit het ondertekenen van de beleidsverklaring patiëntveiligheid door de voorzitter van de Raad van Bestuur van de RAV Haaglanden dhr. M. Holsappel  (zie onderstaande foto). CCU en BMH verpleegkundigen kunnen nu ook bij ons solliciteren. Kijk bij 'Vacatures' voor meer infomatie............